كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
رزومه آقاي نصيريمسعود نصيري
كارشناس تغذيه و رژيم درماني
تلفن همراه: 09185584548
تلفن: 0831-8390650
فكس :0831-8390643
ايميل :rejimdarmani@yahoo.com

زمينه تحصيلي 

& فارغ التحصيل انستيتو تحقيقات تغذيه ايران - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - تهران - ليسانس - 1376 زمينه اجرايي 
& عضو هيات مديره گروه دانشجويان و فارغ التحصيلان و بخش خصوصي انجمن تغذيه ايران . 1376- 1373 
& مسوول كميته پژوهشي دانشجويان تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . 1376- 1374 
& مشاور معاونت دارو و درمان در امور نظارت بر مواد غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.1375- 1376 
&عضوهيات اجرايي كنگرههاي گوناگون در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . 1374- 1376 
& مسوول بخش تغذيه و رژيم شناسي بيمارستان امام حسين (ع) - كرمانشاه - 1378- 1376 
& مسوول فني و مشاور كارخانه آرد گلچين - كرمانشاه - 1379 
& مسوول فني و مشاور كارخانه آرد شهر - كرمانشاه - 1380 
& مسوول فني و مشاور كارخانه توليد شكلات - طاق شيرين - كرمانشاه -1380 
&كارشناس تغذيه دانشگاه رازي كرمانشاه - 1380 
& مشاور تغذيه و رژيم درماني در كلينيك تخصصي- كرمانشاه - 1378 تا به حال 
& عضو كميته بهداشت و تغذيه دانشگاه رازي - كرمانشاه - 1381 
& كارشناس پژوهشي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه رازي - كرمانشاه - 1382 
& عضو كميته اطلاع رساني و حمايت هاي الكترونيك دانشگاه رازي - 1382 
& دريافت بالاترين امتياز ويژگيهاي طرح تكريم ارباب رجوع در حوزه پژوهشي - دانشگاه رازي- 1382 
& ارتقاء درجه طرح كارشناس ارشد - دانشگاه رازي 1383 
& عضو سازمان نظام پزشكي كشور - شماره ت - 679 - 1385


زمينه آموزش 
& مدرس كارگاه آموزشي برچسب گذاري مواد غذايي Food labeling - معاونت درمان و دارو- دانشگاه شهيد بهشتي 1375 
& مدرس كارگاه آموزشي (( بهداشت تغذيه در سلامتي )) - كانون بانوان استانداري - كرمانشاه - 1383 
& مدرس كارگاه آموزشي (( نقش مكملهاي غذايي در تغذيه ورزشي )) - دانشكده تربيت بدني - دانشگاه رازي -1383 
& مدرس كارگاه (( بهداشت تغذيه در آشپزخانه ))- اداره تغذيه - دانشگاه رازي -84-85 - 1383 
& مدرس كارگاه (( تغذيه ورزشي ))- اداره تربيت بدني - استان كرمانشاه - 1385 
&مدرس كارگاه (( دوپينگ و مواد نيروزا )) - دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - 1384


زمينه علمي پژوهشي 
& چاپ جزوه آموزشي - Food Labeling - اداره نظارت بر مواد غذايي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 1375 
& چاپ نشريه آموزشي (( ناظرين )) با موضوع ايمني مواد غذايي - معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 1375 
& چا پ مقالات علمي تغذيه در روزنامه باختر - استان كرمانشاه - به مدت 2سال بيش از 200 مقاله. 1381-1382. 
& چاپ مقاله (( HACCP ابزار ايمني غذا )) - مجله تغذيه - دانشگاه تهران - 1381 
& چاپ مقاله (( بررسي نقش شاخصهاي بهداشتي تخم مرغ در دنيا )) - مجله تغذيه - دانشگاه تهران -1384 
& چاپ مقاله (( بررسي نقش حمايتهاي ارگوژنيك تغذيه اي در ورزشكاران )) - مجله تغذيه - دانشگاه تهران - 1384 
& چاپ نشريه(( به نگر )) آموزشي - علمي تغذيه - دانشگاه رازي 1380 
& محقق اصلي طرح تحقيقاتي (( بررسي نقش مكملهاي تغذيه اي ورزشي در عملكرد ورزشكاران )) - معاونت پژوهشي دانشگاه رازي - 1383 
& محقق اصلي طرح پژوهشي (( بررسي نقش تغذيه در سلامتي جانبازان نخاعي )) - سازمان مخترعين و مبتكرين بسيجي كشور -1385 
& چاپ مجموعه راهنماييهاي تغذيه اي : 1384 
       1- بررسي نقش (( تغذيه صحيح در سلامتي )) - پرسنل دانشگاه رازي 
       2- بررسي نقش (( چاقي در سلامتي )) - پرسنل دانشگاه رازي 
       3- بررسي نقش (( تغذيه صحيح در ورزشكاران )) - پرسنل دانشگاه رازي 
       4- بررسي نقش (( ايمني مواد غذايي در سلامتي )) - پرسنل دانشگاه رازي 
       5- بررسي نقش (( مديريت بخش تغذيه دانشگاهها )) - پرسنل دانشگاه رازي 
& چاپ دو مقاله در خبرنامه دانشگاه رازي - 1385 
& چاپ مقاله "تغذيه مرهمي بر زخم معلولان" - نشريه پزشك امروز - شماره 9 - آذر 1386 
& چاپ مقاله "نقش رژيم هاي غذايي در سرطان پروستات" - ماهنامه دنياي سلامت - بهمن1386 
& چاپ مقاله "چه كساني در معرض رژيم هاي غذايي هستند" - فصلنامه دانشگاه صنعتي اصفهان - شماره 14 - زمستان 1386 
& چاپ مقاله "نقشي كو آنزيم Q10 محافظت پوست - مراقبت قلب" - ماهنامه دنياي تغذيه - خرداد 1387 
& چاپ كتاب " حمايت هاي ارگو ژنيك تغذيه در ورزشكاران " - انتشارات دانشگاه رازي - ارديبهشت 1387 


پوستر علمي تغذيه كودكان: 


بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)